Pensjonssparing

Ein god pensjonssparing består av folketrygda, det arbeidsgivar betalar - og di eige sparing. Jo før du startar eige sparing, dess meir får du i pensjon.
  • Eiga pensjonssparing gir høgare pensjon
  • Start tidleg, små beløp blir store over tid
  • Enkelt å følgje med på sparinga og gjere endringar i mobilbanken
Få anbefalt fond tilpassa di pensjonssparing

Sjå kor mykje ekstra du kan få i pensjon

Kvifor bør du spare til pensjonen

Pensjon frå folketrygda = halv lønn

Har du store planar for kva du skal gjere som pensjonist? For dei aller fleste blir pensjonen frå folketrygda berre halvparten av den lønna du har når du er i arbeid. Ønskjer du meir pengar enn det, må du spare sjølv.
 

Hald oversikt over pensjonen din

Min Sparing i mobilbanken

  • Sjekk dine eksakte pensjonstal - få oversikt over pensjon frå både noverande og tidlegare arbeidsgivarar 
  • Sjå korleis sparepengane dine er fordelte i ulike fond, sparekontoar og pensjonsordningar
  • Start månadleg sparing, og endre sparesum med noko få tastetrykk
  • Opprett IPS og aksjesparekonto i Min Sparing

IPS - pensjonssparing med skatteutsetjing

Dette er IPS

Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner kvart år – og du får 22 prosent av sparesumen i frådrag på skatten. Det betyr at du får ein skatteutsetjing på 8 800 kroner om du sparer maksbeløpet. 

Vel du IPS som spareform er heile sparesaldoen din unnateke formueskatt – og du betaler heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden.  Du kan ta ut pengane frå og med fylte 62 år.

Gode råd

ABC i pensjon

Synest du pensjon er vanskeleg? Her er oversikta du treng dersom du går surr i pensjonsbokstavane.