Velkomen til Valle Sparebank

Renteendring

Med bakgrunn i renteauken til Noregs Bank og marknadssituasjonen aukar Valle Sparebank renta på utlån og innskot med inntil 0,25 prosentpoeng.

Rentevilkåra på eksisterande låne- og innskotskonti vert endra med verknad frå 14.november 2018. Alle kundar som får renteendring får melding i nettbanken/nettpost i løpet av kort tid. Kundar som ikkje har nettbank vil få brev i posten.

 


Opningstid og kontaktinfo

Måndag - fredag 0900 - 1530                                                   

Hovudkontor:
Nordibøvegen 143, 4747 Valle

Salskontor:
Markensgate 2 A, 4610 Kristiansand

Hunsfos Næringspark, kvar tysdag og torsdag
Verkstedbygget , 2 etg.
Hunsøya
4700 Vennesla

e-post
Telefon: 37 93 60 60
Postboks 53, 4747 Valle

Utanom bankens ordinære opningstid
(support kort,nettbank,bankid mv.)
 

Eika Kundesenter
tlf. (+47) 379 36060

kvardag: kl 07:00 - 23:00
helg       : kl 09:00 - 23:00


Gode råd