Innhald

Søk bustadlån i din lokale bank!

Hos oss får du din personlege rådgivar din du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.
Bankfontenen

Kundeundersøking

I Valle Sparebank er me opptekne av kva kundane meiner om oss, og har difor engasjert Norsk Gallup (eit selskap i Kantar TNS) til å gjennomføre ei kundeundersøking. Du vert invitert til å deltake gjennom ein e-post i løpet av dei næraste dagane. Undersøkinga vert gjennomført på ei sikker (kryptert) lenke, og du er naturlegvis garantert anonymitet. Alle som deltek er med i trekninga av 10 Eika-gåvekort med verdi på kr 1 000.

 

Det er sjølvsagt heilt friviljug, men me håpar du vil deltake i undersøkinga. Dersom du ikkje ynskjer å vere med, så inneheld invitasjonen ei avmeldingslenke du kan trykkje på for å sleppe påminningar.

 

Undersøkinga vert gjennomført i perioden 8.februar – 17.mars.

Med helsing

Vidar H. Homme

Adm.banksjef

 

Opningstid og kontaktinfo

Måndag - fredag 0900 - 1530                                                   

Hovudkontor:
Nordibøvegen 143, 4747 Valle

Salskontor:
Markensgate 2 A, 4610 Kristiansand

e-post
Telefon: 37 93 60 60
Postboks 53, 4747 Valle

Utanom bankens ordinære opningstid
(support kort,nettbank,bankid mv.)
 

Eika Servicesenter
tlf. (+47 915)
03850
kvardag: kl 07:00 - 23:00
helg       : kl 09:00 - 23:00