Velkomen til Valle Sparebank

Renteendring

Med bakgrunn i renteauken til Noregs Bank og marknadssituasjonen aukar Valle Sparebank renta på utlån og innskot med inntil 0,25 prosentpoeng.

Rentevilkåra på eksisterande låne- og innskotskonti vert endra med verknad frå 14.november 2018. Alle kundar som får renteendring får melding i nettbanken/nettpost i løpet av kort tid. Kundar som ikkje har nettbank vil få brev i posten.

 


Opningstid og kontaktinfo

Måndag - fredag 0900 - 1530                                                   

Hovudkontor:
Nordibøvegen 143, 4747 Valle

Salskontor:
Markensgate 2 A, 4610 Kristiansand

Hunsfos Næringspark, kvar tysdag og torsdag
Verkstedbygget , 2 etg.
Hunsøya
4700 Vennesla

e-post
Telefon: 37 93 60 60
Postboks 53, 4747 Valle

Utanom bankens ordinære opningstid
(support kort,nettbank,bankid mv.)
 

Eika Kundesenter
tlf. (+47) 379 36060

kvardag: kl 07:00 - 23:00
helg       : kl 09:00 - 23:00


Gode råd

Har du hugsa å skifte til vinterdekk?

Hausten er her for fullt. Det går mot vinter og kaldare vær, og køyreforholda blir endra. Er det fare for snø eller glatte vegar der du oppheld deg, bør du bytte til vinterdekk.