Individuell pensjonssparing (IPS)

No kan du spara inntil 40 000 kroner i året og få ein skatteutsetjing på inntil 8 800 kroner! I den nye ordninga er heile sparesaldoen din unnateken formueskatt – og du betalar heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden.
  • Du får inntil 8 800 kroner i skatteutsetjing kvart år
  • Du kan fritt endre eller stoppe sparinga undervegs
  • Du kan ta ut pengane frå og med fylde 62 år
Opprett IPS i mobilbanken

Dette er IPS

Pensjonssparing med skatteutsetjing gjer privat pensjonssparing meir lønsamt. Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner kvart år – og du får 22 prosent av sparesummen i frådrag på skatten. Det tyder at du får ein skatteutsetjing på 8 800 kroner om du sparar makssummen.

Du vel sjølv kor mykje du vil spare kvart år, og du kan endre eller stoppe sparinga undervegs. I den nye ordninga er heile sparesaldoen din unnateken formuesskatt – og du betaler heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden.

Vi hjelper deg gjerne med å velje rett fond.

Kor mykje får du i pensjon?

Prøv vår pensjonskalkulator og sjå kor mykje du får i pensjon.