BSU – Bustadsparing for unge

BSU er den mest lønnsame spareforma for deg under 34 år. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad. Sparebeløpet er blitt auka til 27.500 kroner frå 2021, og berre dei som ikkje eig bustad som får skattefrådraget på BSU. Personar som eig bustad, får ikkje frådrag for midler som vert sett inn på BSU-konto i 2021 eller seinare. Frå 1. juli 2021 kan du òg bruke sparepengane til påkostninger og vedlikehald.
  • Spar inntil 27.500 kr kvart år, til saman 300.000 på BSU
  • Inntil 5.500 kr i skattefrådrag kvart år
  • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU