Innhald

Korleis vil du spara?

Det finst ulike måtar å spare på. Kva som er best for deg avheng av kor lenge du vil spare og kor mykje risiko du er villig til å ta.

Ulike sparemåtar

Aksjar er risikabelt, men det er forskjell på den langsiktige og kortsiktige risikoen. På lang sikt er faktisk sannsynligheta for å få god avkastning på aksjesparing høgare enn sannsynligheta for å få god avkastning på rentesparing.