Korleis vil du spara?

Det finst ulike måtar å spare på. Kva som er best for deg avheng av kor lenge du vil spare og kor mykje risiko du er villig til å ta. Same kva spareform, få den fulle oversikta i spareappen Smartspar.

Smartspar - ein ny spareapp frå lokalbanken og Eika

Appen Smartspar gjer det enkelt å spare

Appen Smartspar gjer det enkelt å spare

Med Smartspar er det enkelt å starte sparing til deg sjølv eller til barnet ditt. Du kan også invitere andre til å bidra. I Smartspar får du råd om kva fond du bør spare i, og du får full oversikt over all sparing.

 

Appstore logo    Google Play logo
 

Finn ut mer om Smartspar

 

Vilkår sparing