Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om finansieringsprov

Bustadlånskalkulator

Sjå kor mykje du kan låne til bustad og kor mykje lånet vil koste.

Den store bustadguiden

Gode råd til deg som skal kjøpe bustad - anten du er førstegongskjøpar eller skal byte bustad!

Bustadlån - pris

Lån til bustad   Inntil 60% av bustadverdi    Inntil 75% av bustadverdi    Inntil 85% av bustadverdi
Nom. rente   Frå 2,35%    Frå 2,35%    Frå 3,80%
Eff. rente*   Frå 2,44%    Frå 2,44%    Frå 3,93%

* Effektiv rente, rekna ut frå kr. 2 mill over 25 år

Etableringsgebyr lån inntil kr 100.000  kr 1000
Etableringsgebyr lån over kr 100.000  kr 2000
Termingebyr  kr 50
Depotgebyr  kr 1000
Betalingsutsetjing  kr 200
Tinglysing fast eigedom  kr 525
Tinglysing burettslag  kr 430

Fyrsteheimslån - pris

Nominell rente                                2,10%
Effektiv rente, 2 mill.kr - 25 år   2,19%

Grunnlag - inntil 85% av bustadverdi

Flexilån / Rammelån - pris

Rente    2,75%

Må vere innan 60% av verdivurdering / takst

Fellesprisar alle bustadlån


Etableringsgebyr lån inntil kr 100.000  kr 1000
Etableringsgebyr lån over kr 100.000  kr 2000
Termingebyr  kr 50
Depotgebyr  kr 1000
Betalingsutsetjing  kr 200
Tinglysing fast eigedom  kr 525
Tinglysing burettslag  kr 430

Om bustadlånet:

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.