Veteranbilforsikring

Du kan velje mellom ansvarsforsikring, brann- og tjuveri eller kasko, avhengig av kva dekning du vil ha.
  • Personbil, lastebil, moped eller motorsykkel over 30 år kan forsikrast som veterankøyretøy
  • Veghjelp dekte under kasko
  • Entusiastbilar med spesielle verdiar kan også forsikrast utan å vere 30 år

Dette blir dekt av forsikringa

Finn det alternativet som passar deg og behovet ditt best.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Fastmontert utstyr
Trygningsutrustning
Skade på køyretøy
Tjuveri

Brann

Ulukke*


Rettshjelp


Ansvar


*Eiga forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativ.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!