ATV/firehjuling

Eig du registrert firehjuling eller ATV kan du forsikre denne hos oss.
  • Kasko dekkjer skade på eige køyretøy og tryggingsutrusting som medfølger køyretøyet
  • Vel mellom ansvars-, brann/tjuveri- eller kaskoforsikring
  • Reduksjon av eigendel på tjuveri når firehjulinga er sikra med FG-godkjent lås
Kontakt meg om forsikring av ATV/firhjuling

Dette blir dekt av forsikringa

Finn det alternativet som passar deg og behovet ditt best.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Fastmontert utstyr
Trygningsutrustning
Skade på køyretøy
Redning fra veg     
Tjuveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner   √   √   
Ulukke*


Rettshjelp


Ansvar


*Eiga forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativ.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!