BankID

BankID og BankID på mobil er den digitale legitimasjonen din som gjer at du trygt og enkelt kan identifisere deg på nett. Du kan bruke det ved signering av dokument og avtalar i banken og i ei rekkje andre offentlege portalar, og ved trygg netthandel.
  • Bruk kodebrikke eller mobilen som kodegenerator
  • Enkelt og trygt å bruke
  • BankID er personleg - sei aldri koden til andre

Slik kjem du i gong

Slik opprettar du:

Skilnaden mellom BankID og BankID på mobil

Skilnaden på brikke og mobil?

BankID policy og avtalevilkår

The Trust Service Provider Statement (TSPS) beskriv den offentlege nøkkelinfrastrukturen til banken for utstedelse av elektroniske identitetar (eid) til sluttbrukarar for BankID og BankID på mobil. Viss du ønsker å lesa eit forenkla dokument, kan du sjå relevante avtalevilkår (PDS):