Desse forsikringane kan du velje mellom:

  1. Betalingsforsikring som dekker månadleg minimumsbeløp på ditt Gold eller Business kredittkort viss du blir mellombels arbeidsufør eller ufrivillig arbeidsledig (gjeld ikkje Selvstendig Næringsdrivende). Gjelder for deg mellom 18 og 65 år.

    Pris: 0,6 % av uteståande beløp på kortet per månad.

  2. Oppgradert Reise gir deg betre dekningar enn standardforsikringa i kortet, og inkluderer òg egenandelsforsikring for leigebil.

    Pris: 249 kr/år.

  3. Egenandelsforsikring leigebil dekker din egenandel ved skade på leigebil.

    Pris: 199 kr/år.

Interessert? Du kan enkelt bestille ein eller fleire forsikringar ved å nytte kontaktskjemaa under. Hugs å lese gjennom avtalevilkåra før du sender inn bestillinga.

Har du allereie ei forsikring du ønskjer å endre på? Same kontaktskjema kan nyttast.