Innskotspensjon

Innskotspensjon er ei viktig investering i framtida til dine tilsette. Vi gjer det enkelt å halde oversikt over pensjonsordningane i bedrifta.
  • Gir forutsigbare kostnader for bedriften
  • Bedriftsportalen gir deg full kontroll på avtalene
  • De ansatte kan enkelt sjekke pensjonen sin på nett
Kontakt meg om innskotspensjon

Dette er innskuddspensjon

Alle bedrifter med to eller fleire tilsette er lovpålagt å ha eiga tenestepensjonsordning. Med innskotspensjon hos oss har du alltid full kontroll:

  • Bruk Bedriftsportalen til å administrere innskotspensjonen
  • Få god oversikt over kostnadane
  • Hald pensjonsavtala oppdatert med riktig tilsette, rett lønn og stillingsprosent
  • Vel mellom månadleg, kvartalsvis eller årleg faktura

Lova seier at du må setje av minimum to prosent av dei tilsettes løn til pensjon, men det er fullt mogeleg å spare meir. Hugs at alle innbetalingar til pensjonsordninga gir bedrifta skattefrådrag.

Gode råd