PSD2

PSD2, eller betalingstenestedirektivet, gjeld no i Noreg. Dette er eit EU-direktiv regulerer betalingsformidlinga i EU og EØS.Blant krava som følgjer av PSD2 er at godkjente tredjepartar med samtykke frå kontoeigar kan få tilgang til visse kontotenester i bank.

Ønskjer du tilgang til kontotenester?

Vår leverandør av kontotenester har utvikla løysingar for slik tilgang for tredjepartar, slik at godkjente tredjepartar kan gjennomføre såkalla betalingsfullmakttenester og kontoinformasjonstenester mot kontoar i banken vår. Desse løysingane er baserte på API’er som byggjer på internasjonale standard frå Berlin Group (NextGenPSD2) og STET.