Forsikring av tilhengjar

Vi forsikrar både semitralle og tilhengar som blir køyrd av trekkvogn eller lastebil
  • Kan utvidas med avbrotsforsikring
  • 20 prosent rabatt om det berre er eigar som køyrer bilen
  • Velt og utforkøyring blir dekt utan bonustap
Kontakt meg om forsikring av tilhengjar

Om forsikringa

Du kan sjølv påvirke prisen

  • Høgare eigendel ved skade gir lavere pris på forsikringen
  • Dersom det kun er eigar som køyrar bilen gir vi 20 prosent rabatt
  • Ikkje bonustap på tralle eller tilhengar

Meld skade

Hos oss melder du skade på bedriftskøyretøyet ditt ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema