Helseforsikring

Ved å kjøpe ei bedriftshelseforsikring gjer du det enklare for medarbeidarane dine å kome raskt tilbake i jobb etter sjukdom og arbeidsulukker.
  • Ta vare på medarbeidarane og hjelpa dei å kome raskare tilbake i arbeid
  • Spesialistvurdering innan 10 vyrkedagar
  • Tett oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling
Kontakt meg om Helseforsikring

Helseforsikringa dekkjer:

Alle somatiske sjukdomar som ikkje krev øyeblikkelig hjelp.

  √  

Psykolog der årsaka skuldast ei somatisk liding.

Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrivne av legespesialist.

Rehabilitering etter behandling.

 
Behandling på sjukehus/spesialist i Noreg, Norden eller resten av Europa.
 Kostnadar knytta til behandling, reise eller opphold.  

Fordelar med helseforsikringa vår:


Spesialistvurdering innan 10 vyrkedagar.

  √  

Behandling eller operasjon innan 10/20/28 vyrkedagar. Dette tilpassar bedrifta sjølv.

Personleg oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling.

Nettverk av samarbeidande sjukehus i Noreg og i utlandet.

 

Eit uavhengig medisinsk råd som kontinuerleg kvalitetssikrar dei sjukehusa og legar vi til eikvar tid nyttar oss av.

Helseforsikring utan helseattest.

Lik pris uavhengig av alder, kjønn og livsstil.

 

Tilbod om uavhengig vurdering av diagnose som allereie er stilt.