Gardbrukaren sin bil

Denne forsikringa dekkjer bilar på inntil 4,5 tonn som blir brukte i landbruket.
  • Høve til utvida leigebildekning og totalskadegaranti
  • Eigne varer og verktøy for inntil kr 30 000 er inkludert
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvida maskinskadedekning

Om forsikringa

Dette dekkjer forsikringa

 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade - utvida x
Leigebil i hele reparasjonsperioden x
Totalskadegaranti - utvida x
Vognskade x x
Maskinskade x x
Bagasje x x
Ekstrautstyr inntil 60 000 x x
Brann x x x
Tjuveri x x x
Glas x x x
Redning x x x
Ansvar x x x x
Rettshjelp x x x x

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Kjøp forsikring

Ta kontakt med din rådgiver for å forsikre dine køyretøy. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på landbruksforsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har.

Tabellen nedenfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje mellom på dei ulike forsikringsalternativa. 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar

Ekstrautstyr over 60 000

Avbrot

Yrkesverktøy/eigne varer


UlykkeLeigebil i 10 dager

Gode råd

Styr unna batteritrøbbel

Kulden gir mange bileigarar ei ekstra utfordring, og då gjerne i form av startproblem. Ein ekstra batterisjekk kan forhindre at du blir ståande med ein bil som ikkje går ein kald vinterdag. 

Meir ekstremvær i vente

Norske bønder kan vente seg fleire ekstreme tørkesomrar, men også meir ekstremnedbør, meiner klimaekspertar.