Leasing

Ved å lease får du enkelt tilgjenge til nyare køyretøy og maskiner, samstundes som du frigjer driftskapital for bedrifta.
  • Du vel sjølv forhandlar og merke
  • Hald maskinparken din oppdatert
  • Frigjer driftskapital til andre investeringar
Kontakt meg om leasing
Anleggsarbeidere

Du skal eige det som stig i verdi, og leige det som søkk i verdi

Svarer du ja på eitt av følgjande spørsmål bør du vurdere leasing: Ønskjer du å avskrive i takt med verdifallet? Ønskjer du å skifte ut utstyr etter enda kontraktsperiode, slik at du held deg oppgradert og reduserer nedetid? Ønskjer du bruksrett, men ikkje risikoen for verdifall? Då er leasing noko for deg!

Kvifor velje leasing?

Kva kan leasingfinansieres?

Det meste av både brukt og nytt utstyr kan leasing finansierast. Dette sikrar moderne utstyr til einkvar tid, samtidig som det frigjer kapital til andre formål.

Her kjem nokre eksempel:
Lastebilar, biler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, transportutstyr, produksjonsmaskiner, IKT-utstyr, m.m. Er du usikker, spør oss! Vi hjelper deg gjerne.
Eikenøtt

Kven samarbeider vi med?

DLL (De Lage Landen Finans Noreg NUF) er Eikas leverandør av leasingproduktar. Gjennom partnarskapen vår tilbyr DLL konkurransedyktige prisar, raske tilbakemeldingar og kredittvedtak. Meir informasjon om DLL finn du på nettsidene dykkar.