Ein EHF-faktura (Elektronisk Handels Format) er ein elektronisk faktura som blir send direkte frå avsendar sin. Her blir den automatisk lesen inn slik at du som mottakar av fakturaen eliminerer manuelle rutinar og får full kontroll på innkomande faktura. Slik sparer du både tid og ressursar - i tillegg til at det er miljøvennleg.

For å kunne motta eit EHF faktura må du ha eit økonomisystem som har stønad for det og vere registrert i ELMA-registeret som mottakar av EHF. Har du spørsmål om denne registreringa, ta kontakt med rekneskapssystemleverandøren eller rekneskapsføraren din.

Å motta EHF-faktura har fleire gunstige fordelar for bedrifta:

  • Sparer tid og ressursar på elektronisk handtering av faktura
  • Færre feilkonteringar
  • Betre kontroll på fakturaflyte

Slik bestiller du EHF-faktura frå oss

Du kan bestille EHF-faktura ved å fylle ut det elektroniske skjemaet nedanfor eller sende oss nødvendige opplysningar på e-post til kundesenter@eika.no.

Du må oppgi følgjande informasjon:

  • Firmanamn
  • Organisasjonsnummer
  • Fornamn
  • Etternamn
  • E-post
  • Telefon