18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du myndig - og plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Vi i banken er her for å hjelpe deg å gjere gode val - både for deg og økonomien din.

Myndigheit til å ta eigne val

Som myndig er du likestilt med foreldra dine og kan ta dine eigne val i forhold til pengane dine og økonomien din.
  • Du har full kontroll over din eigen bankkonto
  • Du kan inngå avtalar som er gyldige og bindande  
  • Du har mogelegheit til å ta opp lån  
  • Du kan få kredittkort    
Vi inviterer deg til eit rådgivarmøte i banken der vi saman snakkar meir om økonomi, sparing, forsikringar og kva som er kjekt å vite no som du er vaksen. 

Aktuelle produktar