Når du treng hjelp på reisen

Få hjelp dersom du blir utsett for skade, tap, avbestilling og sjukdom på reise.

Treng du hjelp i utlandet?

Ved akutt sjudom, alvorlege ulukker, nødvendig heimtransport eller død, ver vennlig og ta kontakt med Eikas forlenngte arm, SOS International. Via deira døgnåpne alarmsentral får du hjelp uansett kvar du er i verda. 

Telefon: + 45 7010 5050

Hugs dokumentasjon

  • Før du melder skadar på reisegods eller reisesjuke/ulukke må du sørga for å ha dokumentasjon på at forholdet er anmeldt, oversikt over stolne eller skadde gjenstandar og kvitteringer for utlegg til behandling eller heimreise.
  • Ved forseinking eller avbestilling må du sørga for å ha legeattest dersom avbestillingen kjem av sjukdom/ulukke eller avbestillingsdokument frå reisearrangør som viser kva som er refundert/ikkje refundert.

Ekstra tryggleik i lomma

Eika reiseapp!

Vår reiseforsikring gjeld alle reiser i heile verda, også dei korte turane. Last ned Eika Reise på mobilen så har du ein ekstra tryggleik i lomma når du er på tur.

Appen gir deg tilgang til døgnopen alarmsentral og moglegheit til å melde skade direkte.

   

Apple App Store

Google Play - Android app store

Treng du hjelp?