Deg og dine

Få hjelp ved sjukdom eller skade på person, eller behov for behandling.

Personskade ved trafikkuhell, ulykke eller yrkesskade/yrkessjukdom

Signert skademelding om hendinga må sendast inn. (Skjemaet må skrivast ut og signerast - skjema inneheld sensitiv informasjon og må sendast per post). Her finn du skadeskjema:

Vi registrerer sak innan tre dagar og tar kontakt med skadelidde.

Vi gjer oppmerksam på at skadesak kan gå over lang tid då endeleg følgjar ofte ikkje kan fastslåast før fleire år etter skade.

For innhenting av helseopplysningar vil vi ha behov for å be om fullmakt.

Yrkesskade skal alltid meldast til NAV av arbeidsgivar (gjeld ikkje sjølvstendig næringsdrivande utan frivillig yrkesskadetrygd).

Vi ber om at utfylt skademelding blir sende oss per post:

Eika Forsikring
Postboks 332
2303 Hamar

Personforsikring: barneforsikring, arbeidsuføre, kritisk sjukdom eller dødsfall

Ønskjer du å melde krav under personforsikring ber vi deg kontakta oss på telefon: (+47) 22 87 63 40.

Vi gir rettleiing om videre saksbehandling og sender deg skademeldingsskjema.

Helseforsikring

Vår samarbeidspartner Falck Helse kan hjelpe deg med: 

  • Medisinske tjenester
  • Fysikalske tjenester
  • Psykologbistand  
Ta kontakt her for å opprette sak

For andre spørsmål om din behandling:
Telefon: (+ 47) 21 89 75 35

Inntektsforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring blir behandla av forsikringsselskapet AXA.

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundeservice@partners.axa

Treng du hjelp?