Dødsfallforsikring

Har du tenkt på korleis livet kan bli dersom ein av forsørgjarane i familien skulle falle frå? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finn vi ei løysing som gir tryggleik for familien.
  • Utbetales skattefritt som eit eingongsbeløp
  • Gir økonomisk handlefridom til dei attlevande
  • Sikre dine nærmaste økonomisk ved eit dødsfall
Kontakt meg om Dødsfallforsikring