Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til ein aktiv kvardag.
  • Garantert spesialistvurdering innan 7 eller 10 virkedagar
  • Du får ein personleg medisinsk rådgivar
  • Ingen helseerklæring
Kontakt meg om Helseforsikring

Fordelar med helseforsikringa vår:

Spesialistvurdering innan 7/10 virkedagar

Behandling eller operasjon innan 10/20 virkedagar

Personleg oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling

Nettverk av samarbeidande sjukehus i Noreg og i utlandet

 Tilbod om ny vurdering av diagnose som allereie er stilt

Inga krav til helsevurdering

Inga karenstid

Inga opphørsalder

Helseforsikringa dekkjer:

Alle somatiske sjukdomar som ikkje krev øyeblikkelig hjelp

Psykolog der årsaka skuldast ei somatisk liding

Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrivne av legespesialist

Opptrening etter operasjon dersom foreskrive av behandlande legespesialist
Behandling på sjukehus/spesialist i Noreg, Norden eller resten av Europa
Kostnadar knytta til behandling, reise eller opphold