Rådgjevning

Har bedrifta di behov for ein full gjennomgang av firmaet sitt bankforhold, kan du bestille time hos ein av rådgivarane våre. Vi har kompetente rådgivarar som hjelper deg med å sjå på dagens situasjon og planleggje for framtida. Vi anbefaler alle bedrifter å ta ein slik økonomisk gjennomgang ein gong i året.

  • Gir god oversikt over lån, forsikringar, kapital og pensjonsordning.
  • Gode råd om finansiering og plassering.
  • Hjelp til å utarbeide ein konkret plan for den framtidige økonomien i bedrifta.
  • Rådgivingsmøtet er gratis.