Fakta om banken

Valle Sparebank vart stifta 24.mars 1866 og er ein liten, solid og sjølvstendig bank med hovudkontor i Valle, i hjarta av Setesdal. Banken har salskontor i Kristiansand og kontordag i Vennesla/Hunsfos Næringspark kvar tysdag og torsdag. Bankens forvaltningskapital pr.31.12.17 er på 1.606 mill. kr, med ei solid kapitaldekning på 21,72% (styresmaktene sine krav er på 8%).

Det er for tida 15 tilsette i banken som utfører 13,5 årsverk. 

Sjølv om me etter måten er ein liten sparebank, har me mange kundar over heile landet, mykje takka vere utflytta setesdølar. Me har og eit salskontor i Kristiansand, der 3 av våre tilsette har sin arbeidsstad. Av banktenester dekker me det meste, slik som innskot, utlån, kort, betalingsformidling, valuta, forsikringar, aksjehandel på internett og personleg økonomisk rådgjeving m.m. .

Saman med 69 andre norske sparebankar er Valle Sparebank medeigar i Eika-Gruppen AS.