Valle Sparebank

Fakta om banken

Valle Sparebank vart stifta 24.mars 1866 og er ein liten, solid og sjølvstendig bank med hovudkontor i Valle, i hjarta av Setesdal. Banken har salskontor i Kristiansand og kontordagar i Vennesla.
Sjølv om me etter måten er ein liten sparebank, har me mange kundar over heile landet, mykje takka vere utflytta setesdølar.
Valle Sparebank er medeigar i Eika-Gruppen AS.