Bustadlån for unge

Er du på jakt etter den første bustaden din? Det er eit stort og spennande steig – og blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Kontakt oss for ein prat, så ser vi på kva moglegheiter du har og hjelper deg i gong!
  • Banken si beste rente
  • Lågare krav til eigenkapital
  • Få din eigen rådgivar
Søk om bustadlån

Kjøp av din første bustad er blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med Boliglån Ung kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til den lågaste renta vår. Kravet til eigenkapital er dermed lågare enn ved ordinært bustadlån.

  • Boliglån Ung er for deg som er i alderen 18 - 34 år.
  • Er de to som låner, er det alderen på den yngste som gjeld.
  • Du får banken si beste rente.
  • Du kan refinansiere så mange gonger du vil, med same gode vilkår, inntil fylte 34 år.

Fyrsteheimslån - pris

Nominell rente                                2,65%
Effektiv rente, 2 mill.kr - 25 år   2,75%

Grunnlag - inntil 85% av bustadverdi

Ungdomslån - pris

Nominell rente                           frå 3,00%
Effektiv rente, 2 mill. kr. - 25 år     frå 3,10%

Fellesprisar alle bustadlån


Etableringsgebyr lån inntil kr 100.000  kr 1000
Etableringsgebyr lån over kr 100.000  kr 2000
Termingebyr  kr 50
Depotgebyr  kr 1000
Betalingsutsetjing  kr 200
Tinglysing fast eigedom  kr 525
Tinglysing burettslag  kr 430

Ofte stilte spørsmål