Mobilbank

Med mobilbanken har du dei aller fleste banktenestene tilgjengeleg på mobilen:
 • Sjekk saldo og bevegelsar på kontoane dine
 • Betal rekningane dine. Enkelt og trygt!
 • Kjøp, sjå og endre forsikringar
 • Få full oversikt over fonds- og pensjonsparinga di

Andre tenester

Mobilbanken har gjort PC-en overflødig, her finn du dei aller fleste banktenester du kjenner frå nettbanken. Med nokre få sveip og trykk kan du enkelt:

 • Kjøpe og endre fond
 • Starte individuell pensjonssparing (IPS) og opprette aksjesparekonto (ASK)
 • Søkje om finansieringsbevis, bustadlån og andre lån
 • Sjå PIN-kode og endre regionsperre på korta dine
 • Finne vekslingsbeløp i valutakalkulatoren
 • Vegbevis og forsikringskort
 • Opprette Avtalegiro og automatisk eFaktura
 • Opprette faste betalingar

Mobilbank oppdatering

I løpet av nokre dagar vil du få ei oppdatering av mobilbanken. Du vil då få presentert nye sikkerheitskrav som må lesast og godkjennast, før du blir bedd om å aktivere mobilbanken på nytt. 

Når du har tasta inn fødselsnummer, kode og aktivert mobilbanken, er den klar til bruk. 

Kundar med iPhone må laste ned ny mobilbank app, og slette den gamle. Når endringa blir utført vil du bli rettleidd til nedlasting av ny app.

Sjå full rettleiing

 

Gode råd

Mi sparing har gjort mobilbanken meir komplett

Det er no endå enklare å styre sparinga din frå mobilen.