Reklamasjon

Har du fått belasta eit beløp dobbelt, ikkje fått vara eller er utsett for svindel, kan du be om å få betalt tilbake beløpet gjennom reklamasjon. 

For å be om reklamasjon må du sende oss følgjande dokumentasjon
• Signert skjema med oversikt over transaksjonar
• Ei signert eigenerklæring med forklaring, i tillegg til all relevant dokumentasjon
• Kopi av politimelding ved svindel

Skjema
Eigenerklæring dispute
Eigenerklæring svindel
Transaksjonar svindel

Kontaktinfo:
Eika Forsikring
Postboks 332
2303 Hamar

E-post: forsikring@eika.no

Telefon: (+47) 915 03850

Spørsmål?
Eika Kundesenter
Postboks 1228
2806 Gjøvik

Ta kontakt med banken din, Eika Kundesenter på (+47) 915 03850 eller reklamasjon@eika.no om noko er uklart.

Reklamasjonar på reiser
Reklamasjonen gjeld berre for sjølve reisa og ikkje utlegg ut over denne. I tillegg må minst 50 % av reisekostnaden til transport og/eller overnatting vere betalt med kredittkort frå Eika Kredittbank AS.