Kredittkort

Det tryggaste er alltid å bruka kredittkort når du er på reise eller handlar på nett. Du har gode reklamasjonsrettar og reise- og avbestillingsforsikring inkludert.
  • Inntil 45 dagars rentefri kreditt
  • Same PIN på bank- og kredittkort
  • Kontaktløs betaling
Søk kredittkort

Priser og rabattar

Søk Business Mastercard

Skil jobbutgifter frå privatøkonomien.

Priser

Treng du eit businesskort knytt til seg føretaket ditt?

Les meir om Business Mastercard med føretaksansvar.

Om kredittkort

Nyttig informasjon

Tilleggstenester