Visa Electron Ung 13-17

Visa Electron UNG 13 -17 , har korkje årsgebyr eller gebyr på uttak i minibankar eller varekjøp.

Visa Electron UNG 13-17

Visa Electron UNG 13-17 kan nyttast til varekjøp og uttak i minibankar over heile verda.
Kan ikkje nyttast til netthandel.
Er eit onlinekort som fordrar dekningskontroll.

For deg som er i målgruppa, er det berre uttak i minibank i utlandet som er gebyrlagd.

Årsgebyr kr 0
Varekjøp kr 0
Uttak mb, eigne kr 0
Uttak mb, framand kr 0
Uttak mb, utland kr 30 + 0,5% av uttaksbeløp
Rebest tapt/mista kr 125