Visa Electron

Visa Electron kan nyttast i minibankar og til varekjøp i heile verda. Sjå etter merket med BankAxept i Noreg og Visa Electron i utlandet. Du kan betale med kortet på alle brukarstadar i Noreg og i utlandet som er merka med Visa Electron eller BankAxept. I Noreg kan du også ta ut kontanter når du handlar med kortet. •Kortet kan ikkje nyttast til netthandel.

Visa Electron

Visa Electron kan nyttast i minibankar og til varekjøp i heile verda. Sjå etter merket med BankAxept i Noreg og Visa Electron i utlandet.

 Du kan betale med kortet på alle brukarstadar i Noreg og i utlandet som er merka med Visa Electron eller BankAxept.

  • I Noreg kan du også ta ut kontanter når du handlar med kortet.

  • Kortet kan ikkje nyttast til netthandel.

Årsgebyr                            kr 200
Varekjøp kr 2
Uttak mb, eigne kr 0
Uttak mb, framand kr 7
Uttak mb, utland kr 30 + 0,5% av uttaksbeløp
Rebest tapt/mista kr 125

 

Årsgebyr                               kr 200
Varekjøp kr 2
Uttak mb, eigne kr 0
Uttak mb, framand kr 7
Uttak mb, utland kr 30 + 0,5% av uttaksbeløp
Rebest tapt/mista kr 125