Visa Classic UNG 18 - 33

Gunstige vilkår for deg mellom 18 - 33 år. Gebyrfrie varekjøp , innland og utland. Gebyrfrie uttak minibank innland, eigne.

Vilkår: - Fast inngong løn på lønskonto
            - Nettbank m/nettpost
            - Visa debetkort
            - Bustadsparing for ungdom
       
Årsgebyr                           kr 250
Varekjøp kr 0
Uttak mb, eigne kr 0
Uttak mb, framand kr 7
Uttak mb, utland kr 30 + 0,5% av uttaksbeløp
Rebest tapt/mista kr 125