Visa Classic

Vårt Visa Classic-bankkort fungerer fint til dagleg bruk i butikk og til å ta ut pengar i minibank. Kortet er kontaktlaust. Det gjer det mogeleg å betale for beløp under 200 kroner, utan å setje inn kort og taste kode.

  • Passar godt å bruke som det vanlegaste betalingskortet ditt.
  • Ofte det kortet som er knytt opp mot brukskontoen din.
  • Du kan designe ditt eige bankkort.
Årsgebyr                     kr 250
Varekjøp kr 2
Uttak mb, eigne kr 0
Uttak mb, framand kr 7
Uttak mb, utland kr 30 + 0,5% av uttaksbeløp
Rebest tapt/mista kr 125

 


Årsgebyr   kr 250 
Varekjøp   kr 2
Uttak mb, eigne    kr 0
Uttak mb, framand   kr 7
Uttak mb, utland   kr 30 + 0,5% av uttaksbeløp
Rebest tapt/mista   kr 125