Juniorkortet

Juniorkortet – bankkort for barn under 13 år

  • Kan berre brukast dersom det er pengar på konto og saman med PIN-kode
  • Fungerer i butikk og minibank
  • Internettshopping er ikkje lov
  • Ikkje bilete eller fødselsnummer på kortet
Årsgebyr                           kr 0
Varekjøp kr 0
Uttak mb, eigne kr 0
Uttak mb, framand kr 0
Uttak mb, utland ikkje muleg
Rebest tapt/mista kr 125