Kort- og korttenester

Hjå Valle Sparebank kan du tinge det betalingskortet som er tilpassa ditt behov. Frå det tradisjonelle Visa Classic kortet, til electron-kort , juniorkort og verdikort