Er bedrifta di klar for vekst?

Ei positiv resultatutvikling gir deg både noko å feire – og noko å tenkje på. Ta med oss på laget. Vi hjelper deg gjerne.

Skal du investere for å vekse?

Tilsetje fleire, utvide lokala eller kjøpe nytt utstyr? Eller skal du effektivisere kvardagen, fokusere på botnlinja og heller leige det du treng?

Vi er både økonomar og lokalpatriotar, og løftar gjerne blikket saman med deg. Vi hjelper til med å budsjettere og skreddarsyr løysingar for året som kjem.

Fem tips for å lukkast med vekst

Gode råd

Hjelp! Kva gjer eg når bedrifta veks?

Vekst er både utfordrande og motiverande. Er bedrifta di i ein vekstfase er det naturleg at føresetnadene endrar seg, og at behova for nytt utstyr, fleire tilsette og nye lokale melder seg.