Landbruksmaskiner

Landbruksmaskinforsikringa dekkjer skadar på traktorar, skurtreskjarar og andre maskiner som blir brukt til jord- og skogbruk.
  • Forsikrar arbeidsmaskiner med og utan framdrift, landbrukstraktorar, reiskapar og utstyr til desse
  • Kan utvidast til å omfatte redning frå terreng eller veg
  • Kan omfatte leigekøyring med inntil kr 50 000

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og behovet ditt. 

Kasko m/maskinskade Kasko Brann/tyveri Ansvar
Maskinskade

Vognskade


Glas


BrannTjuveriAnsvar
Rettshjelp

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringar