Se og lær

Slik gjør du det meste selv på dashbordet og i appen

Presentasjon av dashbordet for Overblikk

Med tilsette som gjer mange private utlegg, mistar bedrifta augneblinkbildet over økonomien. Overblikk er ein enkel og oversiktleg løysing som gir deg kontroll på kortet og utlegget til alle bedrifta.

Slik handterer du forrespørsler om kvitteringer

Vi viser deg kor enkelt det er å både sjå og godkjenna førespurnader om kvitteringer frå administrator.

Slik sperrar du kort

Som administrator kan du enkelt sperre kortet til tilsette ved behov. Vi viser deg korleis.

Sjå korleis du lader Eika Utlegg

Det er enkelt å både lada eller redusera saldoen på Eika Utlegg. Slik kan du enkelt lada eit kort.

Slik tømmer du eit Eika Utlegg

I nokre tilfelle treng ein å tømma eit Eika Utleggskort, slik gjer du det.

Du kan ha fleire korthaldarar på same firmakonto

Ønsker du å legga til fleire korthaldarar på firmakontoen din? Vi viser deg korleis du kan gjera dette.

Slik eksporterer du transaksjonar

Vi viser deg korleis du kan enkelt eksportera transaksjonar i ei fil og lasta ho ned.

Slik lastar du ned faktura

Behøver du å lasta ned tidlegare tilsend faktura? Sjå korleis du kan gjera dette.

Slik lastar du opp kvitteringer i appen

Vi viser deg korleis du kan enkelt lasta opp kvitteringer for ulike kjøp du har gjort med kortet.

Slik kan du be administrator om å lada opp ditt Eika Utlegg

Behøver du meir middel enn det du har på ditt Eika Utleggskort kan du enkelt be om meir pengar i appen. Slik gjer du det.

Slik sperrer du kortet ditt midlertidig

Vi viser deg hvordan du kan sperre midlertidig ditt kort i appen. Eller oppheve en midlertidig sperre dersom du behøver det.