Koronaviruset skapar usikkerheit for oss alle. Helsa er fyrst og fremst i fokus, men også viruset kan ha store økonomiske konsekvensar for deg som privatperson eller som bedrift.

Som lokalbank er det viktig for oss å skape tryggleik for kundane våre. Vi ynskjer at du tar kontakt med oss slik at vi saman kan finne gode løysingar. 

Allstøtt med deg.