Koronaviruset skapar usikkerheit for oss alle. Helsa er fyrst og fremst i fokus, men også viruset kan ha store økonomiske konsekvensar for deg som privatperson eller som bedrift.

Som lokalbank er det viktig for oss å skape tryggleik for kundane våre.

For at vi skal kunne halde dørane ope på ein trygg og god måte bed vi deg om å fylgje desse retningslinjene:

  • Det du kan ordne utan å vitje oss bed vi deg gjere på telefon/mail.
  • Maksimalt 3 kundar i kundesenter samstundes.
  • Bruk antibac når du kjem inn og går ut av lokalet.
  • Hald minimum 1 meter avstand frå andre kundar og tilsette.
  • Ved symptom på forkjøling eller Covid-19 bed vi deg om å halde deg heime.

Dersom du ynskjer eit kundemøte med ein rådgjevar avtalar du dette på førehand.

Fylgjer vi desse retningslinjene håpar vi at banken kan fortsette å halde ope for kundar.

Takk til alle som bidreg kvar dag for å halde samfunnet i gong!

Allstøtt med deg.