Vi i Valle Sparebank fylgjer myndigheitenes oppmoding og gjer grep for å bidrage til å begrense koronasmitta. Dette inneber at vi reduserar fysiske kundemøter både hjå rådgjevar og i kundesenter til eit minimum.

Korleis kontaktar du oss?

Vi ber deg sende oss mest mogeleg på e-post (post@valle-sparebank.no) eller via meldingar i nettbanken din.

Vi er tilgjengeleg på telefon 379 36 060 i bankens normale opningstid 09.00-15.30 frå måndag til fredag. Etter dette vil telefonen vere ruta til Eika Kundesenter.

Kundemøter

Ved høve kan vi avtale møte pr telefon. Må du likevel innom oss bed vi deg om å fylje desse retningslinjane:

  • Avtale møte på førehand.
  • Bruk antibac når du kjem inn og går ut av lokalet.
  • Påbod om bruk av munnbind innandørs
  • Hald minimum 1 meter avstand frå andre kundar og tilsette.
  • Ved symptom på forkjøling eller Covid-19 bed vi deg om å halde deg heime.

Normal drift i banken

Bankens drift vil elles gå som normalt med kundeservice på telefon, e-post og andre kanalar.

Har du giroar som skal betalast manuelt i kassa, bed vi deg levere giroen ferdig signert via brevluka ved minibanken, så ordnar me resten. Hugs at du kan bruke minibanken/innskotsautomaten som vanleg og at mykje kan ordnast via nett-og mobilbank. 

Me ynskjer å gjera vårt for å hindre smittespreiing.