Koronaviruset skapar usikkerheit for oss alle. Helsa er fyrst og fremst i fokus, men også viruset kan ha store økonomiske konsekvensar for deg som privatperson eller som bedrift.

Som lokalbank er det viktig for oss å skape tryggleik for kundane våre. Vi ynskjer at du tar kontakt med oss slik at vi saman kan finne gode løysingar.

Sjølv om banken ikkje er ope på vanleg måte, er vi sjølvsagt der for deg på telefon, e-post og via kundemeldingar i mobil/nettbank.

Allstøtt med deg.