Det vert halde kundeval i Valle Sparebank onsdag 11.mars 2020 kl. 18.00 i Sæbyggjen.

Det skal veljast 2 faste medlemer til generalforsamlinga, og 3 varamedlemer. Valet gjeld for 4 år for dei faste medlemene, og 1 år for varamedlemene. Liste over medlemene i generalforsamlinga, og kven som er på val, og annan relevant informasjon om valet er tilgjengeleg på banken si nettside og i banklokalet i Valle.

Kundeval Valle Sparebank

Medlemer i generalforsamlinga